welkom

Vakdocent voor de klas, altijd goed onderwijs

Invalleraren voor basisscholen in heel Nederland

Over ons

Het lerarentekort op basisscholen in Nederland loopt snel op. Amsterdamse schoolbesturen hebben daarom een Noodplan Lerarentekort  geschreven. Een van de oplossingen is de mogelijkheid om voor leerkrachten een vierdaagse lesweek in te voeren. De spreekwoordelijke vijfde dag wordt dan voor leerlingen ingevuld door zowel bevoegde, als onbevoegde professionals.

Als sociaal ondernemers willen wij graag scholen helpen en voorzien in deze professionals. We willen van deze nood een deugd maken, en vakdocenten bieden die kwalitatief onderwijs geven, om zo kinderen voor te bereiden op de vaardigheden die zij nodig hebben in de 21e eeuw. 

Onze vakdocenten (in de onderwijsgebieden Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij, Mens & Natuur, Beweging & Sport en Digitale Geletterdheid) zijn opgeleid in procesgerichte didactiek. Deze didactiek leert de leerlingen te onderzoeken, autonoom te denken, buiten kaders te durven gaan en onderbouwde keuzes te maken.  

We hebben ons vernoemd naar ‘De 5e Dag’, zoals genoemd in het noodplan. Maar om scholen structureel te ontzorgen en de werkdruk te verlagen, bieden we op alle dagen van de schoolweek vakdocenten. Dit doen we door naast structurele inval, ook te voorzien in incidentele inval. De 5e Dag richt zich hierbij op basisscholen in heel Nederland.