download-2

Categories

Deel op social media

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email

200+ Aanmeldingen

Vanuit het hele land zijn er vakdocenten die zich aanmelden. Zij vinden ons via geplaatste vacatures, Google en vooral mond op mond reclame. Het aantal vakdocenten dat solliciteert is overweldigend. We zijn over de 200 aanmeldingen. Voor dat we iemand ook daadwerkerkelijk aannemen, worden er een aantal stappen doorlopen.

Bij de werving en selectie van vakdocenten kijken we eerst naar praktische informatie, zoals reisafstand, beschikbaarheid etc.

Opvolgend kijken we welke lesbevoegdheid de sollicitant heeft: Pabo, 1e of 2e graads bevoegd, of onbevoegd. We kijken welke ervaring men heeft met zelfstandig lesgeven aan groepen van minimaal 20 leerlingen.

Daarna beoordelen wij aanwezige pedagogisch didactisch inzicht m.b.v. casuïstiek. Op basis hiervan maken we een selectie.

Bij de docenten die doorgaan, nemen we een vakdidactisch assessment af. Daarbij kijken we heel specifiek naar het lesprogramma: inhoud, de structuur & fasering en de concrete lesdoelen die behaald worden – middels de procesgerichte didactiek.

En zo nemen we 2 nieuwe vakdocenten per dag aan. Dit lijkt wellicht niet veel, maar een basisschool is hiermee al snel flink mee geholpen.

Bij de intake van een school kijken we naast de identiteit en visie van de school, ook naar o.a. het pedagogisch-didactisch concept en de kenmerken van de leerlingpopulatie.

Verder kijken we naar de domeinen die reeds aan bod komen en waar behoefte aan is. Op basis van de specifieke wensen (groep, leerdoelen, frequentie etcetera) en behoeftes, zoeken wij de vakdocent die hier het beste bij past. 

De volledige implementatie van een flexibel in te zetten team van vakdocenten bestaat uit 6 stappen: 1. Intake school, 2. Werving vakdocenten, 3. Samenstellen flexibel team, 4. Eerste inzet, 5. Training docenten en 6. Optimaliseren team.

Om scholen te kunnen helpen met ons aan de slag te gan hebben we een sneltraject opgesteld: 1. Intake school, 2. Werving vakdocent en 3. Eerste inzet.

Met dit sneltraject kunnen we binnen een week een school helpen aan een sterke vakdocent met ervaring. En zo kunnen we ook 1 a 2 scholen per dag toevoegen. 

Het zijn spannende tijden in de samenleving en het onderwijs. Maar samen krijgen we Corona onder controle.

Vriendelijke groet,

Wijnand en Harmen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email