lvs-toetsen-1024x684

Categories

Deel op social media

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email

Communicatie met het schoolteam over leerlingen

Iedere school wil zicht hebben op haar leerlingen. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van alle individuele leerprestaties, maar ook voor ontwikkelingen en bijzonderheden op sociaal-emotioneel gebied. Zij zien hun leerlingen veel en vaak, en dit geeft hen de kans om hier goed zicht op te krijgen. Dit wordt bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. Jij speelt hier als vakleerkracht echter ook een belangrijke rol in.

Ten eerste is het belangrijk dat groepsleerkrachten op de hoogte zijn van wat er zich op inhoudelijk en didactisch gebied afspeelt in jouw lessen. Aangezien je als vakdocent geen (methode)toetsen afneemt, zijn de leerprestaties van je leerlingen niet in cijfers te vatten. Als je voor een langere periode aan dezelfde groep lesgeeft, is het daarom belangrijk om op een andere manier het leerproces van je leerlingen inzichtelijk te maken. Bijvoorbeeld door middel van een portfolio. Bekijk de website van Vernieuwenderwijs voor nog meer alternatieven voor toetsen. 

Ook jouw bevindingen en ervaringen met leerlingen op sociaal-emotioneel vlak zijn belangrijk. Wellicht gedraagt een kind zich anders in jouw lessen, of juist hetzelfde. Dit kan waardevolle inzichten geven aan zowel jou als aan de groepsleerkracht. Zowel voor leerlingen die positief als negatief gedrag laten zien! Zorg dus dat je hierover communiceert en dat je incidenten in ieder geval altijd meldt.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email