Contact

sociaal ondernemers

Positieve impact
is het uitgangspunt

Wil je als school of als docent met ons kennismaken? 

sociaal ondernemers

Sociaal ondernemerschap

Échte winst is winst voor de onderneming én de samenleving. Voor De 5e Dag is dat op het gebied van onderwijs. Impact denken is een mindset: je bent er op gericht na te denken hoe je de planeet wilt achterlaten en een positieve impact wilt hebben op de samenleving. Wij willen het onderwijs van de toekomst bieden voor onze kinderen en tevens voorzien in inkomsten voor vakdocenten.

Als sociaal ondernemers hebben wij ons initiatief ‘De 5e Dag’ genoemd’. De 5e Dag wil voorzien in kwalitatief procesgericht onderwijs dat faciliteert in de vaardigheden van de 21este eeuw.

We werken samen met  vakdocenten die er toe doen en opgeleid zijn in procesgerichte didactiek. Deze didactiek leert de leerlingen te onderzoeken, autonoom denken, buiten kaders te durven gaan en onderbouwde keuzes te maken.  

Het is ons doel scholen structureel te ontzorgen en de werkdruk in het onderwijs te verlagen. Dit doen we door naast structurele inval, ook te voorzien in incidentele inval. De 5e Dag richt zich hierbij op basisscholen in heel Nederland.

Vakdocenten helpen wij een lesprogramma op te stellen dat is samengesteld op basis van hun eigen passie en expertise. Zo kunnen ze dit overbrengen op leerlingen in het basisonderwijs.

Scholen

Onze klantbeloftes

Je hebt eigen accountmanager

Klantbelofte

Die 24/7 voor je klaar staat

Klantbelofte

En komt met oplossing die werkt

Klantbelofte

Voor een dag of het hele schooljaar

Klantbelofte

Waarbij jij administratief niets hoeft te doen

Klantbelofte
sociaal ondernemers

Wat ons drijft

Ondanks actief overheidsbeleid, zal het docententekort in de komende 7 jaar verviervoudigen. Met de traditionele aanpak kunnen scholen dit tekort niet opvangen. De 5e Dag wil scholen helpen en richt zich op toekomstgericht onderwijs. Dit draait om de kennis en vaardigheden die leerlingen nodig hebben om actief deel te nemen aan de maatschappij van morgen. Ook wel de ‘21e eeuwse vaardigheden’ genoemd.

De weg naar morgen

De 5e Dag richt zich op toekomstgericht onderwijs – de kennis en vaardigheden die leerlingen nodig hebben om actief deel te nemen aan de maatschappij van morgen. Ook wel de ‘21e eeuwse vaardigheden’ genoemd.

Onze visie op leren

Een visie op onderwijs is een visie op leren. De 5e Dag wil betekenisvol en procesgericht onderwijs bieden in een veilige omgeving en richt zich op authenticiteit en creativiteit.

Onze waardes

Onze waardes zijn positief, persoonlijk en professioneel. De 5e Dag richt zich daarom op vakdocenten en scholen met deze waardes en een passie voor creatief onderwijs.

Wat we bieden

De 5e Dag biedt flexibele vakdocenten voor incidentele en structurele inval. We doen dit ten behoeve van capaciteitsopbouw, werkdrukverlaging en incidentele inval.

Onze onderwijsgebieden

De 5e Dag onderscheidt de volgende onderwijsgebieden: Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij, Mens & Natuur, Beweging & Sport en Digitale geletterdheid.

Onze doelstellingen

Het is ons doel een netwerk van vakdocenten te bouwen, dat kan voorzien in kwalitatieve incidentele en structurele inval op alle Nederlandse basisscholen.

sociaal ondernemers

Team

Cas van Oort

Financieel & operationeel

Cas van Oort

Algemeen en commercieel

Cas van Oort

WErving en selectie

Contact

Locatie

Atlantisplein 1
1093 NE Amsterdam

 

KVK: 09151941

Contactgegevens

Telefoon : + 31 612809321
Email: info@5edag.nl

 

sociaal ondernemers

Ondernemen vanuit een persoonlijke bron

Het is een voorrecht om bij te kunnen dragen aan het welzijn van de volgende generatie

Veelgestelde vragen

Neem gerust contact op als je vragen of suggesties hebt.

Wijnand en Harmen werken samen aan dit initiatief. 

  • We kijken naar de wensen van de school en bouwen daar een flexibele poule van vakdocenten omheen. Dus geen snelle bemiddeling met lukraak een docent.
  • De 5e Dag werkt op een transparante en open manier.
  • We beschikken over de nieuwste software waardoor de aanvraag, bemiddeling, inzet en facturatie op een betrouwbare en foutloze manier verloopt.
Échte winst is winst voor de onderneming én de samenleving. Voor De 5e Dag is dat op het gebied van onderwijs. Impact denken is een mindset: je bent er op gericht na te denken hoe je de planeet wilt achterlaten en een positieve impact wilt hebben op de samenleving. Wij willen het onderwijs van de toekomst bieden voor onze kinderen en tevens voorzien in inkomsten voor vakdocenten.

Het is ons doel scholen structureel te ontzorgen en de werkdruk te verlagen.  Dit doen we door naast structurele inval, ook te voorzien in incidentele inval. De 5e Dag richt zich hierbij op basisscholen in heel Nederland.

Elk team wordt gekoppeld aan een school. Het team kan zich richten op incidentele inval, structurele inval over een langere periode in het schooljaar, of een combinatie.

De 5e Dag biedt vakdocenten actief in diverse onderwijsgebieden. Vakdocenten hebben een of meerdere eigen lesprogramma’s. Er zijn vakdocenten die kunnen voorzien in een standaard dag, en er zijn vakdocenten met meer kennis en ervaring – die ook voor bijzondere klassen kunnen worden ingezet.