Visual 3 colored-02-01 (1)

Categories

Deel op social media

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email

Vakdocenten Wetenschap & Techniek

Heb jij wel eens samen met 10 jarigen een stofzuiger gemaakt? De 5e Dag brengt samen met Nemo wetenschap naar het basisonderwijs. Dit doen we door vakdocenten als invalleraar te trainen in Maakkunde.  En bij uitval sla jij als school 2 vliegen in 1 klap: invalleerkracht & wetenschap & techniek onderwijs.

Vaak zoek je als school een invalkracht voor een dag. Maar soms wordt de invalduur wel eens langer. En dan is het belangrijk om op te kunnen schalen, zowel in het aantal dagen in de week, als ook in de periode naar voren.

Daarom is het zaak om een invalleerkrachten te hebben die kunnen voorzien in een lesdag, lesreeks/leerlijn of kunnen aansluiten bij een thema.

En dat is het voordeel van Maakkunde. Invalleraren kunnen het zo klein of zo groot maken als dat nodig is.  Er worden 10 thema ‘s behandeld:

Deel 1: thema’s Elektriciteit, Evenwicht, Satellieten

Deel 2:  thema’s Drijven & Zinken, Irrigatie, Krachten

Deel 3: thema’s Chemie, Inhoudsmaten, Isolatie

En de thema’s vallen uiteen in Modules. Elke module volgen een heldere dagindeling en structuur. Het bestaat uit de volgende lesdelen:

  • 1. Introduceer het probleem en legt de basis voor de volgende lessen.
  • 2. Richt zich op het doen van onderzoek; de opgedane kennis gebruiken de leerlingen in het ontwerp.
  • 3. Ontwerp van de oplossing
  • 4. Evaluatie en presentie van het gemaakte product, en discussie over hetgeen gedaan.

Er is ook veel aandacht hoe je kunt aansluiten bij vakken zoals taal en rekenen. De modules kunnen goed worden gecombineerd met rekenen en taal in de klas (vakintegratie) en hoe je het aanbod kunt differentiëren naar niveau van de leerlingen (leerlijn).

Elke module vormt zodoende de basis voor een complete lesdag, die aansluit bij de leeromgeving van de kinderen.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email