Screenshot 2020-07-08 at 15.53.16

Categories

Deel op social media

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email

Nieuws: De 5e Dag een van de organisaties Noodplan Lerarentekort Amsterdam

Het lerarentekort op basisscholen in Nederland loopt snel op. Amsterdamse schoolbesturen hebben daarom een Noodplan Lerarentekort  geschreven. Een van de oplossingen is de mogelijkheid om een vierdaagse lesweek voor leraren in te voeren. De spreekwoordelijke vijfde dag wordt voor leerlingen dan ingevuld door zowel bevoegde, als onbevoegde professionals. GOED NIEUWS: De 5e Dag is een van de eerste organisaties die mag helpen scholen te voorzien van vakdocenten. 
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Het tekort aan leerkrachten in Amsterdam en in Nederland is groot, en zal de komende jaren verder oplopen. Het is bovendien niet gelijk verdeeld over de stad Amsterdam. Scholen met veel leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand, hebben veel vaker te maken met tekorten.

Begin van dit jaar is daarom het Noodplan Lerarentekort Amsterdam gepresenteerd. Hierbij waren schoolbesturen, schoolleiders en leerkracht betrokken. En natuurlijk is er daarbij overleg geweest met de Taskforce Lerarentekort en het BBO (Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam). Ook is er nauw contact geweest met de opstellers van de plannen in andere grote steden en heeft er overleg plaatsgevonden met AOB en CNV, etc. Ook zijn er veel gesprekken gevoerd met belanghebbenden rondom het Amsterdamse onderwijs.

Het noodplan liet zien dat het tekort – ondanks additionele inzet vanuit besturen, gemeente en Rijk – naar verwachting toeneemt. Daarom waren er noodmaatregelen uitgewerkt. Het noodplan is gebouwd op drie pijlers: (pijler 1): Maximaal inzetten op behoud en werving van leerkrachten, (pijler 2): Gelijke verdeling van de tekorten en (pijler 3): Scholen ondersteunen in omgaan met tekorten.

Deze derde pijler maakt het mogelijk dat scholen hun onderwijs anders kunnen gaan organiseren. De volgende opties worden mogelijk: 1. Groepen vergroten 25, 2. Een deel van het curriculum laten verzorgen door onbevoegden leerkrachten en 3. Minder onderwijstijd programmeren, en voor de leerling in de overgebleven tijd een aanvullend programma organiseren.

In het afgelopen kwartaal  is door het projectteam Noodplan Lerarentekort met zeer veel mensen in en om het Amsterdamse onderwijs gesproken en is de pilotfase begonnen. In deze eerste pilotfase is er een inventarisatie gemaakt van het externe aanbod. En hier is De 5e Dag als een van de eerste 10 organisaties gekozen. Samen gaan we de basisscholen helpen vanaf begin september. We zijn hier bijzonder blij mee. 

Als sociaal ondernemers zijn wij begonnen omdat wij graag scholen wilden helpen door te voorzien vakdocenten. Invalleraren met fantastische lesprogramma‘s die kwalitatief onderwijs geven, om zo kinderen voor te bereiden op de vaardigheden die zij nodig hebben in de 21e eeuw. Vakdocenten die zijn opgeleid in procesgerichte didactiek, welke de leerlingen leren te onderzoeken, autonoom te denken en buiten kaders te durven gaan.

We zijn nog maar net begonnen met scholen structureel te helpen  en de werkdruk te verlagen – door op alle dagen van de schoolweek vakdocenten te bieden, ten behoeve van incidentele -en structurele inval.

We hadden niet kunnen denken dat het zo snel zouden gaan. En we hadden zeker niet bedacht dat we nu al onderdeel zouden zijn van de eerste partnergroep van het Noodplan Lerarentekort Amsterdam.  We zijn er trots op dat we – met deze eerste 9 andere partijen– hebben kunnen aantonen- dat we de ambitie, kennis en capaciteit hebben om het basisonderwijs en de leerlingen kunnen ondersteunen met een kwalitatief sterk aanbod. En daarom willen we al ‘onze’ docenten en scholen bedanken.

We wensen eenieder een welverdiende grote vakantie toe. Tot in het volgend schooljaar, of natuurlijk al eerder op Bakkum of Camping Het Vliegenbos. 

Vriendelijke groet, namens het hele team,

Harmen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email