Screenshot 2020-09-08 at 17.53.04

Categories

Deel op social media

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email

Diensten schooljaar 2020/21

Wellicht was deze vakantie wel de meest verdiende vakantie voor leraren ooit. Nog nooit hebben we zo’n gek jaar gehad. En nu de vakantie is afgelopen, willen we wellicht weer een beetje naar voren kijken.
COVID -19 speelt nog steeds en daarom is het belangrijk je als school goed te organiseren. De 5e Dag voorziet in invalleraren voor incidentel -en structurele inval. Om scholen nog beter te helpen, hebben wij ons nog meer toegespitst op de nieuwe situatie in het nieuwe schooljaar 2021.

Met betrekking tot het lerarentekort en inval,  kan de vraag vanuit scholen worden onderscheiden op basis van o.a. 

  • de mate waarin de inval te plannen is
  • de duur van de inzet,
  • het doel van de inzet.

Op basis hiervan onderscheiden we 2 hoofdcategorieën: 1. Incidentele inval en 2. Structurele inval. 

Binnen incidentele inval  onderscheiden we de diensten Spoed inval en Niet geplande inval.

1. Spoed inval
Bij spoed inval betreft het inval voor dezelfde dag. Dit kan omdat een leraar ziek is of i.v.m. een andere reden niet naar school kan komen. Met onze snelservice gaan we vanaf 7.00 uur direct voor jou aan de slag. Als jij een berichtje stuurt, hebben we in 95% van de aanvragen een invalleraar binnen 1 uur*. 

*Als je je als school kosteloos registreert, kun je direct gebruik maken van deze service.

2. Niet geplande inval
Bij niet geplande inval, heeft een school ‘per direct’ een invalleraar nodig. Het gaat om inval op zeer korte termijn, voor een 1 of meerdere dagen.Bijvoorbeeld als een leraar voor een aantal dagen ziek is, of i.v.m. Corona en de gezinssituatie niet naar school kan komen.

Als school kan je voorkeuren aangeven m.b.t. onderwijsdomeinen/ thema’s, discipline’s en senioriteit. Dit om te zorgen dat de invalleraar en de lesstof aansluit daar waar de groep op dat moment is. 

Wij garanderen hierbij een of meerdere invalleraren binnen 24 uur*.  Voor aanvang van de lesdag krijg je het profiel van de invalleraar en de lesprogramma’s die deze vakdocent geeft. 

*Als je je als school kosteloos registreert, kun je direct gebruik maken van deze servile in

Structurele inval is minder ad hoc dan incidentele inval. Het doel van structurele inval is:

  • capaciteit te vergroten,
  • lesaanbod te verbreden,
  • de werkdruk voor het lerarenteam te verlagen. 

Contact, betrokkenheid en saamhorigheid zijn in een lerarenteam erg belangrijk. Een goede match tussen invalleraar en het reguliere lerarenteam is daarom nog belangrijker. Bij structurele inval onderscheiden we de diensten  Geplande inval en het Noodplan.

 
Er is meer tijd een passende invalleraar te vinden. Dit is een voordeel, want het is het belangrijk dat de invalleraar nog beter past bij de school en het lerarenteam. En natuurlijk dat de lesreeks aansluit bij bestaande thema ‘s op school. De school kan daarom kiezen uit diverse vakdocenten, met hun lesprogramma’s en lesreeksen. 
 

4. Noodplan

De 5e Dag is een van de partners van het Noodplan Amsterdam. Hierbij  biedt de 5e Dag jouw school een flexibel team van vakdocenten. Deze vakdocenten kunnen worden ingezet vanaf een periode van 6 weken tot het gehele schooljaar. De inzet per week per groep is daarbij 1 dag per week. Dit betekent dat er soms een aantal vakdocenten tegelijkertijd aanwezig zijn, om de werkdruk voor het lerarenteam te verlagen.

Je ‘eigen’ schoolteam wordt opgebouwd op basis van de wens van de school o.b.v. onderwijs gebieden, thema’s, disciplines etc. Alle vakdocenten richten  zich hierbij op de samen overeengekomen SLO kerndoelen.

Bij alle diensten van de 5e Dag wordt de school geheel ontzorgd op het gebied van werving en selectie, inzet en administratie

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email