Energizer

Wie is het?

Een energizer is een kleine opdracht die zorgt voor afwisseling in de les, voor het losmaken van energie en voor het richten van de aandacht. Het doel van een energizer

Lees meer»
Interpersoonlijk

Wie ben jij als leerkracht?

Er zijn vele boeken geschreven met praktische tips voor effectief klassenmanagement. Soms is het echter best lastig om al die tips ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen Je wéét

Lees meer»
procesgerichte didactiek

Wetenschap en kunst: studium generale

Wat hebben wetenschap en kunst met elkaar gemeen? Ze verdienen een veel grotere plek in het basisonderwijs! Want wetenschap en kunst brengen leerlingen in aanraking met belangrijke vaardigheden: onderzoeken, bevragen,

Lees meer»
didactisch

Waarom vakintgegratie?

Het leven bestaat niet uit verschillende vakken. Taal, rekenen, natuur, kunst en technologie: in wezen is alles met elkaar verweven. Steeds meer scholen kiezen er daarom voor om (gedeeltelijk) vakoverstijgend

Lees meer»
organisatorisch

Storming en forming

Iedere groep heeft haar eigen dynamiek. Deze wordt onder andere bepaald door het type leider dat de groep stuurt. In principe zou je denken dat die leider de docent is…

Lees meer»
organisatorisch

Schooltypen

Als je weet welke onderwijsmethode een basisschool inzet, dan kan je dat een goede indicatie geven van de ideeën die de school heeft over hoe kinderen leren en zich ontwikkelen,

Lees meer»
procesgerichte didactiek

Procesgericht leren

Procesgerichte didactiek heeft veel raakvlakken met onderzoekend leren. Ook het aanspreken van creativiteit vraagt om leerkrachtgedrag dat zowel sturend als volgend is. Hoe daag je leerlingen uit om vérder te

Lees meer»
pedagogisch

Pesten…

Zelfs in klassen met een positieve sfeer komt soms pestgedrag voor. Zeker als externe vakleerkracht is het soms lastig om hier goed op te reageren. Daarom hier achtergrond informatie om

Lees meer»
procesgerichte didactiek

Onderzoekend leren

Onderzoekend leren gaat uit van de nieuwsgierigheid en vragen van kinderen. Als docent speel je daarop in en faciliteer je een proces waarin veel verantwoordelijkheid voor leerlingen wordt gecombineerd met

Lees meer»
houding

Omgaan met ouders

Als vakleerkracht heb je minder te maken met ouders van leerlingen, dan als groepsleerkracht. Toch kan het voorkomen dat ouders met jou iets willen bespreken. Als ze blij zijn en

Lees meer»
didactisch

Leerstijlen

Hoe herken je een goede les, en een goede docent? Eén van de belangrijkste kenmerken is dat de les moet aansluiten bij het niveau van de leerlingen. Maar hoe doe

Lees meer»
didactisch

Leerlijnen

Als je aan de slag gaat met het ontwerpen van lessen waarin je meerdere vakken integreert, is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de kerndoelen voor

Lees meer»
pedagogisch

Label op een kind

In iedere klas zitten ze wel: kinderen met ADHD, een autisme spectrum stoornis, een angststoornis… Klopt dat eigenlijk wel? In de Zembla-documentaire Etiketkinderen wordt de wereld van de diagnostiek nader

Lees meer»
houding

Intervisie met SMARTI

Natuurlijk komt het wel eens voor dat je tegen een probleem aanloopt. Leren houdt ook voor een leraar nooit op. Dit kunnen uitdagingen zijn met betrekking tot je leerkrachthandelen, maar

Lees meer»
Interpersoonlijk

Inclusie

Eén van de belangrijkste pijlers voor goed docentschap is de relatie met je leerlingen. Zonder een goede relatie, kan er geen plezier en geen leerproces plaatsvinden. Als vakleerkracht heb je

Lees meer»
Interpersoonlijk

Hoe houd je vriendelijk orde?

Menig leraar heeft aan het begin van zijn onderwijscarrière wel eens verzucht: ‘maar ik heb gewoon geen zin om de hele dag voor politieagent te spelen!’ Als je niet oppast,

Lees meer»
pedagogisch

Het jonge kind

Lesgeven aan kleuters is op veel vlakken een vak apart. Ook op het gebied van pedagogisch handelen.  Ook kleuters kunnen ‘moeilijk’ gedrag vertonen. Het is dus belangrijk dat jij weet

Lees meer»
pedagogisch

Gedragsproblemen in de klas

Als externe vakleerkracht krijg je te maken met veel verschillende groepen kinderen. Eén van de belangrijkste voorwaarden voor een geslaagde lesdag, is een goede relatie met al die leerlingen. Bij

Lees meer»
Interpersoonlijk

De Witte Vlucht

Het basisonderwijs is gesegregeerd. Het liefste willen we scholen die een afspiegeling zijn van de samenleving, zodat kinderen van en met elkaar kunnen leren en spelen. Ondanks vele pogingen ter

Lees meer»
didactisch

De onderwijzer aan de macht

Vakoverstijgend lesgeven betekent een kanteling in het onderwijscurriculum. Geen wonder dat niet alle scholen hier even rigoureus voor kiezen. In de documentaire De Onderwijzer aan de macht komen drie scholen

Lees meer»
procesgerichte didactiek

Activerende didactiek

Leraren zijn vaak goede praters en leuke vertellers. Maar dat kan ook een valkuil zijn. De spanningsboog voor passief luisteren ligt voor leerlingen op de basisschool rond te tien minuten.

Lees meer»
organisatorisch

100 Dagen voor de klas

Lesgeven is soms hard werken. Er komt ontzettend veel bij kijken. En dan zijn je leerlingen soms ook nog zo mondig…  Zeker als invaldocent krijg je soms te maken met

Lees meer»

Veelgestelde vragen

Als je vragen of suggesties hebt, bel of mail gerust.

Alleen vakdocenten die de sollicitatie procedure positief hebben afgerond, kunnen deelnemen.

De meeste events zijn gratis. Indien er kosten voor deelname worden berekend, wordt dit per webinar, workshop of training vermeld. 

Je kunt je afmelden door je aanmelding in het formulier te wijzigen. 

In de nieuwsbrief worden nieuwe events aangekondigd.

Vakdocenten

Solliciteer als vakdocent

Lesgeven vanuit je eigen passie en expertise