228877

Categories

Deel op social media

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email

Label op een kind

In iedere klas zitten ze wel: kinderen met ADHD, een autisme spectrum stoornis, een angststoornis… Klopt dat eigenlijk wel?

In de Zembla-documentaire Etiketkinderen wordt de wereld van de diagnostiek nader bekeken. Hoe kan het dat er steeds meer kinderen ‘iets’ lijken te hebben? Wat betekent een label voor een kind en voor een leerkracht? Waar houdt het nut van kennis en inzicht in specifieke ontwikkelstoornissen op, en begint het gevaar van overdiagnosticeren? Deze vragen staan centraal in deze boeiende documentaire, en worden beantwoord door o.a. een historica, een hoogleraar kinderfysiotherapie, een psychologe en basisschooldirecteuren.

De laatste tijd is er steeds meer aandacht voor hoe onderzoeken op psychologisch en/of medisch gebied worden beïnvloed door een gender bias. Jongens worden vaker gediagnosticeerd met een taalontwikkelingsstoornis, ADHD, etc. Maar hebben jongens dan ook vaker dit soort stoornissen? 

In de documentaire De echte jongens film wordt dit thema bekeken vanuit de maatschappelijke kant. Wat verwacht de maatschappij van jongens, en van ‘jongensgedrag’?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email