Deel op social media

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email

Tags

Aan welke groepen wil je lesgeven?

Middenbouw (groep 3-5), Bovenbouw (groep 6-8)

Lesdoelstelling

Het ontdekken van de eigen identiteit en de Nederlandse cultuur en het creatief uiten hiervan.

Kennis -en vaardigheid doelstellingen

Vaardigheden: Door het besef dat er verschillen bestaan en door goede kennis van de eigen cultuur, respect hebben voor deze verschillen en er goed mee om kunnen gaan. Kennis: weten dat er culturele verschillen bestaan, maar ook de overeenkomsten zien. Bredere kennis van de Nederlandse cultuur.

Benodigdheden

Papier, scharen, lijm, verf, kwasten, potloden, wasco etc.

1. Oriëntatie - Tijd: 9.00 - 10.00 uur

1. Titel

Nieuwkomers in Nederland

1.1. Introductie

Ik vertel mijn persoonlijke verhaal over het ontstaan van het welkomstboek en de bezoeken aan de AZC’s. We gaan samen in gesprek over het onderwerp “nieuwkomers”. Zit er een leerling in de klas op wie dit persoonlijk betrekking heeft, dan kan dit dit gevoelig liggen. Dit wordt benoemd en besproken en kan zelfs een mooie extra dimensie aan de lesdag geven. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Waarom komen kinderen naar Nederland? Waarom is het fijn als zij Nederland leren kennen? Ken je mensen die vanuit een ander land naar Nederland zijn verhuisd? Kun je landen noemen waar mensen vandaan komen die naar Nederland verhuizen? Wat zijn handige, belangrijke of gewoon leuke dingen om over Nederland te weten als je hier net nieuw bent? Is alles hier anders of zijn sommige dingen wereldwijd ook gewoon hetzelfde?

1.2 Kennis-en vaardigheid doelstellingen

Goede kennis van de Nederlandse cultuur. Verschillen en overeenkomsten kunnen benoemen en hiermee om kunnen gaan.

1.3 Opdracht

De kinderen maken een woordweb over Nederland. Daarna bekijken en bespreken we allerlei typisch Nederlandse onderwerpen. We kijken een aantal filmpjes over Nederland (o.a. SchoolTV)

1.4 Werkvorm

1. Individueel, 4. Klassikaal

1.5 Reflectie

De reflectie gebeurt tijdens het klassikaal bespreken van het woordweb dat de kinderen hebben gemaakt. Zijn alle onderwerpen die zij opnoemen wel zo Hollands of hebben bepaalde voorwerpen en gebruiken een andere oorsprong dan je denkt?

2. Onderzoeksfase - Tijd: 10.30 - 12.00 uur

2.1 Titel

Typisch Nederland en Nederland in de kunst

2.2 Beschrijving

Ga op zoek naar informatie over het onderwerp waar je graag mee aan de slag gaat. Hou goed in je achterhoofd dat je middels je kunstwerk uitleg over Nederland wilt geven aan iemand die hier pas net is. Uitleg over de verschillende technieken waar uit gekozen kan worden: potlood, verf en collage.

2.3 Kennisdoelstelling

Een bredere kennis van de Nederlandse cultuur en de vaardigheid om hier met beeld uiting aan te geven.

2.4 Opdracht I

Zoek informatie op over het Hollandse onderwerp waar je mee aan de slag gaat. Ga ook op zoek naar eenvoudige beelden met veel zeggingskracht. Je wilt immers iets gaan vertellen middels een beeld aan iemand die een andere taal spreekt. Zijn er kunstenaars die Holland vaak als thema hadden of hebben?
Bedenk welke techniek je wilt gaan gebruiken.

1. Individueel

2.8 Reflectie

Is het onderwerp dat je hebt gekozen iets wat een leeftijdgenootje aanspreekt? Geschikt om kunst over te maken? En zal het bijdragen aan het beter begrijpen van de Nederlandse cultuur?

3. Uitvoerfase - Tijd: 13.00 - 14.30 uur

3.1 Titel

Aan de slag!

3.2 Beschrijving

Maak een kunstwerk met Holland als thema waarmee je uitlegt geeft over de Nederlandse cultuur aan een leeftijdgenootje dat hier net in Nederland is.

3.3 Opdracht/ werkvorm

1. Individueel

3.4 Reflectie

Wat was de inspiratiebron voor je kunstwerk?

Is je kunstwerk in jouw ogen goed gelukt?

Zal een leeftijdgenootje dat net in Nederland is goed kunnen begrijpen wat je hiermee bedoelt?

Ben je blij met de techniek die je hebt gekozen?

4. Reflectiefase - Tijd: 14.30 - 15.00 uur

4.1 Titel

Hoe was het vandaag?

4.2 Beschrijving

Wat was je plan? Is dat goed gelukt?

Heeft de techniek die je hebt gebruikt goed uitgepakt?

Als je kijkt naar alle kunstwerken van vandaag, geven die dan een goed beeld van onze cultuur? Of ontbreekt er nog iets?

Heb je het idee dat je na deze lesdag, een leeftijdgenootje dat nieuw in Nederland is, beter wegwijs kunt maken?

4.3 Opdracht/ werkvorm

4. Klassikaal

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email

Verwant leerprogramma

Zeg het met symbolen!

De leerlingen ontwerpen een groepslogo. Een logo bestaat uit krachtige symbolen. In de workshop worden ze zich bewust van allerlei symbolen uit ons dagelijks leven.

Read More »

Een sprookje voor orkest

De leerlingen maken kennis met een bijzonder genre in de muziek: het muzikale sprookje. Ze doen een luister/kijkoefening om vervolgens zelf een scene muzikaal uit te voeren.

Read More »

Zien en gezien worden

De leerlingen gaan spelen met hun identiteit : letterlijk en figuurlijk. De workshop begint met een presentatie van hedendaagse kunstenaars en zelf fotograferen met attributen.

Read More »