slo-logo

Categories

Deel op social media

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email

Leerlijnen

Als je aan de slag gaat met het ontwerpen van lessen waarin je meerdere vakken integreert, is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de kerndoelen voor het basisonderwijs.

Deze kerndoelen zijn voor alle basisscholen richtinggevend en verschaffen jou dus waardevolle informatie over de leerstof die leerlingen krijgen aangeboden in verschillende leerjaren. Als jij bijvoorbeeld rekenen wil integreren in jouw kunstbeschouwing voor groep 3, dan doe je er goed aan te bestuderen wat kinderen in dat jaar precies leren bij reguliere rekenlessen. Alleen dan kun je hier goed op inspelen. Op de website van TULE vind je per vakgebied een leerlijn. Als je daarop klikt, zie je concrete leerdoelen die zijn uitgewerkt per leerjaar. Als je doorklikt op een groep, vind je er ook nog voorbeelden van lesactiviteiten. Zorg dus dat je lesaanbod hier altijd mee in verbinding staat.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan een nieuw onderwijscurriculum. Dit is nog in de ontwikkelfase, onder de noemer Curriculum.nu. Op de website vind je nog geen concrete leerdoelen, maar het is zeker inspirerend om vast te bekijken wat voor plannen er zijn voor de toekomst.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email