Screenshot 2020-10-20 at 16.28.43

Categories

Deel op social media

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email

Nu ook vakdocenten Bewegen & Sport

Als leerkracht moet je al een soort duizendpoot zijn. Hoe fijn is het dan wanneer je een vak als sport & bewegen kunt overdragen aan een vakdocent die daar speciaal voor is opgeleid? Daarom voorziet De 5e Dag nu ook in vakdocenten Bewegen en Sport.

Bewegen en sporten: het verbetert niet alleen de gezondheid, vitaliteit, fitheid en motoriek van leerlingen, maar ook hun schoolprestaties. Het is daarom belangrijk dat leerlingen hun mogelijkheden ontdekken en vergroten om zo een actieve leefstijl te ontwikkelen. Maar hoe laat je als school voldoende bewegen?

Het bewegingsonderwijs behoort daarom tot de verplichte vakken in het primaire onderwijs. Basisscholen begeven zich echter in een spanningsveld: bewegingsonderwijs is verplicht, maar de overheid geeft verder geen nadere aanduiding hoe dit onderwijs moet worden gegeven. En als je echt goed bewegingsonderwijs wilt geven vergt dat nogal wat. 

Leerkrachten moeten zich kunnen focussen op kernleervakken zoals taal en rekenen. Eigenlijk is het daarom heel logisch een aparte vakdocent op bewegingsonderwijs te zetten. Een vakdocent verlicht de werkdruk bij de reguliere leerkrachten. Bovendien is een vakdocent beter opgeleid om op veilige en verantwoorde manier de gymles te geven en kinderen uit te dagen een stapje verder te gaan.

Was het beweegonderwijs in het verleden misschien vaak vrij eenzijdig, met de kennis die een vakdocent meeneemt, kan je als school een veel breder en gevarieerder programma aanbieden. En als je echt het verschil wilt maken, is het zaak rekening te houden met het feit dat elk kind zich motorisch anders ontwikkelt en ook iets anders leuk vindt. 

Dus de tijd dat er één bok in de gymzaal stond, waar iedereen overheen moet, is echt wel voorbij! Zorgen dat kinderen met plezier leren en spelenderwijs ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden, dat is belangrijk. Zo worden kinderen enthousiast over de gymlessen.”

En er zijn nog meer voordelen. Vakdocenten kunnen zich ook bezig houden met alles rondom sport & bewegen op school. Denk aan sporten buiten de gymlessen en zelfs buiten schooltijd om, zoals sportdagen, toernooien en andere activiteiten waar we je als school graag aan wil deelnemen. En dat zorgt weer bij werkdrukverlaging bij andere leraren.

Naast de traditionele vakdocent bewegen en sportonderwijs, zijn er ook veel vakdocenten die het combineren – in de vorm van bewegend leren en integratie in andere vakken. Dit gaat echt even verder dan even ‘een energizer ‘.

Zo is vakdocent Mischa een vakdocent kunst en cultuur, die beweging en dans combineert met beeldende vorming. Joëlle is een psychomotorisch kindercoach en een gedreven vakdocent beweging en sport, die dit combineert met muziek, rekenen en taal. 

Voor Sigourney gaat het om dans en bewegingsleer te onderwijzen vanuit een maatschappelijke thema. Dit om aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind. Daarom biedt ze dans van ballet tot zelfs breakdance. Maar ook van  peuter en kleuterdans, tot en met dans voor groep 8. 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email