550x780

Categories

Deel op social media

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email

Omgaan met ouders

Als vakleerkracht heb je minder te maken met ouders van leerlingen, dan als groepsleerkracht. Toch kan het voorkomen dat ouders met jou iets willen bespreken.

Als ze blij zijn en geen zorgen hebben over hun kind, zal dat een leuk gesprek zijn. Maar wat doe je als ze bijvoorbeeld kritiek hebben op jou? Of het niet eens zijn met de manier waarop jij met hun kind omgaat?

Het is belangrijk om je op zo’n moment professioneel te gedragen, en niet te verzanden in een ruzie. Daar is niemand bij gebaat.

Lees het artikel van onderwijsadviseur Korstiaan Karels over professioneel communiceren met ouders. Hij geeft je inzicht en handige tips.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email