ted

Categories

Deel op social media

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email

Pesten…

Zelfs in klassen met een positieve sfeer komt soms pestgedrag voor. Zeker als externe vakleerkracht is het soms lastig om hier goed op te reageren. Daarom hier achtergrond informatie om er op de juiste manier mee om te gaan.

In sommige klassen is pesten zelfs orde van de dag. In het ergste geval is er echt een zondebok die het moet ontgelden. Wat doe je bijvoorbeeld, als kinderen terug komen van de pauze en er ineens ruzie is uitgebroken, waardoor er twee kampen zijn ontstaan in de klas?

Of als je ziet dat een kind steeds maar weer het mikpunt is van een klasgenoot? Hoe help je zowel de pester, als het kind dat gepest wordt? Bekijk de website van wijleren.nl eens voor praktische tips over reageren op pestgedrag.

Tevens interessant is de TEDx Talk van Beau Oldenburg. Deze inspirerende sociologe bespreekt een aantal mythes over pestgedrag en valkuilen bij het beoordelen van situaties.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email