scholen

Incidentele &
Structurele inval

De 5e Dag biedt flexibele vakdocenten voor incidentele en structurele inval

Eén school, één team

Ondanks actief overheidsbeleid, zal het docententekort in de komende 7 jaar verviervoudigen. Met een traditionele '1 docent, 1 klas aanpak' kunnen scholen dit tekort niet opvangen.

Lerarentekort

De Rijksoverheid verwacht dat het lerarentekort in het primair onderwijs zal stijgen naar een nog hoger niveau. Oorzaken van het tekort zijn divers. Zo kent de functie van leraar op een basisschool een hoge werk- en administratiedruk.

Maatregelen vanuit de overheid

Er wordt door de Rijksoverheid via 6 hoofdlijnen gewerkt aan het lerarentekort:
1. In-, door- en uitstroom van de lerarenopleidingen;
2. Zij-instroom bevorderen;
3. Behoud van leraren; 
4. Stille reserve;
5. Beloning en carrièreperspectief;
6. Anders organiseren en innovatieve ideeën.

Instroom versus uitstroom PABO

Er is een relatief hoog aantal 55+’ers actief als leraar/lerares en er is een hoge uitstroom van leraren die stoppen. Daartegenover staat een lage instroom vanuit de pedagogische academie voor het basisonderwijs (PABO).

Situatie niet rooskleurig

De Rijksoverheid verwacht dat het tekort doorgroeit naar 11.000+ docenten (FTE) in de komende 7 á 8 jaar. Dit betekent meer dan het viervoudige van het huidige lerarentekort van 3.000 docenten.

Incidentele inval en verhoging werkdruk

Een structureel lerarentekort zorgt er ook voor dat incidentele uitval verder in het gedrang komt. Incidentele uitval wordt traditioneel opgevangen door klassen samen te voegen of het overnemen van lessen door andere leraren, onderwijsassistenten of IB-ers. Dit leidt tot een hogere werkdruk bij het hele lerarenteam en kan daarmee weer tot uitval leiden.

Impact op ouders en leerlingen basisonderwijs

Basisscholen willen een vierdaagse lesweek invoeren om het lerarentekort het hoofd te bieden. Op de ‘vijfde dag’ gaan de kinderen wel naar school, maar krijgen een alternatieve invulling van het lesprogramma door externe vakdocenten. 

scholen

Een flexibel team
van vakdocenten
rond jouw school

De 5e Dag biedt jouw school een flexibel team van vakdocenten

Scholen

De 5e Dag in het kort

Ondanks actief overheidsbeleid, zal het docententekort in de komende 7 jaar verviervoudigen. Met een traditionele aanpak kunnen scholen dit tekort niet opvangen.

Flexibele vakdocenten

De 5e Dag biedt jouw school een flexibel team van vakdocenten. Hierbij wordt de school geheel ontzorgd op het gebied van werving en selectie, inzet en administratie.

Selectie o.b.v. competentiepijlers

Bij De 5e Dag worden de vakdocenten geselecteerd op vijf competentiepijlers: 1. Pedagogisch handelen, 2. Vakdidactiek, 3. Interpersoonlijk handelen, 4.Organisatie, 5. Attitude.

Werken vanuit onderwijspijlers

De 5e Dag werkt vanuit onderwijspijlers zoals geformuleerd door de overheid: 1. Procesgericht, 2. Veilige omgeving, 3. Authentiek & Creatief.

Begeleiding, training, intervisie en testen

Vakdocenten worden in hun groeipad begeleid. Dit gebeurt op basis van online educatie, online toetsing, co-teaching, intervisie, trainingsdagen en trainingen.

Vijf onderwijsgebieden

Er worden 5 onderwijsgebieden onderscheiden: Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij, Mens & Natuur, Beweging & Sport en Digitale geletterdheid.

Werkdrukverlaging

Het doel van De 5e Dag is capaciteitsopbouw, werkdrukverlaging en incidentele inval. 

Scholen

Onderwijsgebieden

Mens en techniek
Mens en maatschappij
Bewegen en sport
Kunst en Cultuur
Digitale geletterdheid
SCHOLEN

Hoe het werkt

Onze mobiele applicatie zorgt voor de perfecte oplossing voor het aanvragen en inplannen van vakdocenten. Via de app kunnen vakdocenten hun gewerkte dagen bijhouden. Als school of schoolbestuur heb je altijd inzicht in je administratie - ook als je meerdere locaties hebt.

1. Doe een aanvraag 24/7

Met de mobiele applicatie kan je als school 24/7 een verzoek doen voor incidentele of stucturele inval van een vakdocent.

2. Wij gaan dezelfde dag aan de slag

Als jouw aanvraag binnen is, gaan wij direct voor jou aan de slag. Op basis van jouw voorkeuren, zoeken wij een passende vakdocent.

3. een vakdocent bevestigt

De vakdocent bevestigt haar of zijn beschikbaarheid en ontvangt alle benodigde informatie voor de invaldag(en).

4. Vakdocent geeft les

De vakdocent geeft de hele dag les. Aan het einde van de dag accorderen zowel docent als school de inzet.

5. Facturatie automatisch

De 5e Dag verzorgt voor zowel de school als docent aan het einde van de week de facturatie op basis van de geaccordeerde inzet.

6. snelle Betaling vakdocent

Als je als school de facturen hebt voldaan, betalen wij direct de vakdocenten. Hierdoor staat er een gemotiveerde en tevreden vakdocent voor de klas.

Kosten

De kosten liggen in lijn met reguliere docentsalarissen.

Per dag: 185 of 235 euro

De vakdocent geeft een hele dag les. Voor een normale dag wordt 185 euro gerekend, voor een speciale dag  o.b.v. ervaring, niveau, moeilijkheidsgraad, etc. geldt een tarief van 235 euro. 

Voor reiskosten wordt een vast bedrag van 15 euro berekend. Onze bemiddelingsfee bedraagt standaard 70 euro exclusief BTW. 

Note: Het team van flexibele vakdocenten staat paraat om in te vallen of structureel lesdagen in te vullen. Wij dienen hiervoor de vakdocenten betrokken te houden of indien nodig, teamleden te vervangen. Hiervoor worden echter geen vaste kosten in rekening gebracht.

Veelgestelde vragen

Als je andere vragen of suggesties hebt, bel of mail ons gerust

Je kunt je hier aanmelden en direct een telefonische kennismaking inplannen. Vervolgens zullen wij: 

  1. Een intakegesprek plannen waarbij we de specifieke wensen doornemen; 
  2. De werving en selectie starten van vakdocenten die voldoen aan deze wensen;
  3. Een team van vakdocenten samenstellen t.b.v. van vaste gezichten op jullie school. Dit team staat 24/7 klaar om aan de slag te gaan;
  4. De eerste inzet op school verzorgen.

Er worden geen implementatiekosten gerekend.

Je kunt je hier aanmelden voor een kennismakingsgesprek, waarbij we samen jullie wensen en behoeftes inventariseren, maar ook kijken naar het karakter en filosofie. 

Veiligheid is voor ons heel belangrijk en daarom hebben wij een duidelijk veiligheidsprotocol.     

Het aanmelden kan via onze app of via scholen@5edag.nl. Dit kan tot de dag voor aanvang. We zijn dagelijks bereikbaar van 8.00 uur tot 20.00 uur

De vakdocent verzorgt een volledig dagprogramma o.b.v. drie onderwijspijlers: 1. Procesgericht, 2. Veilige omgeving en 3. Authentiek en creatief. Voornamelijk worden de lesprogamma’s voor de halve of hele dag samengesteld door een de vakdocent zelf. Het kan ook zijn dat er wordt gewerkt met bestaande lesprogramma’s.

Elk team wordt gekoppeld aan een school. Het team kan zich richten op incidentele inval, structurele inval over een langere periode in het schooljaar, of een combinatie.

De 5e Dag biedt vakdocenten actief in 5 onderwijsgebieden. Vakdocenten hebben een of meerdere eigen lesprogramma’s. Er zijn vakdocenten die kunnen voorzien in een standaard dag, en er zijn vakdocenten met meer kennis en ervaring – die ook voor bijzondere klassen kunnen worden ingezet.   

Vakdocenten willen zich graag voorbereiden op de dag. Daarvoor is het fijn om te weten: 1. Hoeveel leerlingen zijn er in de klas? 2. Word ik geïntroduceerd en door welke docent? 3. Zijn er bijzondere leerlingen waar ik als vakdocent rekening mee dien te houden? 4. Zijn er vaste programmaonderdelen zoals pauzes etc.? 5. Zijn er andere zaken waarmee rekening dient te worden gehouden?

Voor een normale dag wordt 185 euro gerekend, voor een speciale dag  o.b.v. ervaring, niveau, moeilijkheidsgraad, etc., geldt een tarief van 235 euro. 

Voor reiskosten wordt een vast bedrag van 15 euro berekend. De bemiddelingsfee bedraagt standaard 70 euro exclusief BTW.

scholen

Vraag vrijblijvend een gesprek aan

De 5e Dag biedt flexible vakdocenten voor incidentele en structurele inval