home--block-image1

Categories

Deel op social media

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email

Sociaal ondernemen doe je samen – uitleg tarieven De 5e Dag

Als sociaal ondernemer willen we samen met onze vakdocenten voorzien in kwalitatief procesgericht onderwijs dat voorziet in de vaardigheden van de 21ste eeuw. 
We willen impact bereiken op een duurzame wijze. Dit betekent eerlijk loon naar werken. Graag leggen we uit hoe onze tarieven zijn onderbouwd en wat erbij komt kijken. We gaan in op salaris, bemiddelings, administratiekosten etc

Salariskosten leraren

Inclusief Euro 15 euro reiskosten, verdient een invalleraar van De 5e Dag Euro 200 of Euro 250 per dag. Als vaste administratie en bemiddelingskosten rekent De 5e Dag 70 euro, exclusief BTW.

Hoe verhouden deze salariskosten zich met zowel een leraar in loondienst, een ZZP-er of een leraar via een uitzendbureau?

Om dit te berekenen gaan we uit van de CAO en loongebouw van het Primair Onderwijs (bron: PO-Raad) en kijken we de totale loonkosten gebaseerd op schaal L11 (conform CAO PO 2018-2019/trede 10) met tien jaar ervaring en werktijdfactor 0,8 in loondienst.

1.Leerkracht in dienst 

Het bruto-salaris voor de leraar bedraagt € 3.499,-. Hierop komen verplichte werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage ZVW en pensioenpremie. De totale werkgeverskosten komen op € 4.712,67 (zie de rekentool model werkgeverslasten PO) Ziekteverzuim (doorbetaling) en vervanging wordt meegenomen: het gemiddelde ziektepercentage voor onderwijssector PO is ca 6% die we optellen bij de loonkosten. Reiskosten en werkplekkosten gesteld op € 125,- / mnd. 

Zo komen we uit op een totaal aan loonkosten bij vast dienstverband € 5.100,- / mnd. d.w.z. € 47,- per gewerkt uur. Kostprijs van 1 lesdag: 7 x 47 = Euro 329. 

Opgemerkt dient te worden dat de leraar in loondienst ook salaris ontvangt gedurende zijn/haar vakantieperiode (48 dagen p.j. o.b.v. 4 daagse werkweek). Om dit uurloon te vergelijken met flexibele inzet, betekent dit een opslag van ongeveer 25%. Dit betekent dat de werkelijke kosten op Euro 411 per dag uitkomen.

2.Loonkosten leerkracht via uitzendbureau/detacheerder

Uitzendbureaus detacheren leerkrachten in het PO, waarbij het uitzendbureau de werkgever is en het schoolbestuur de klant. Twee elementen verhogen hier de kosten:

Vergoeding voor het uitzendbureau (gemiddeld 25 tot 50% ) Daarbij wordt de arbeid belast met 21% BTW. Zodoende komen de loonkosten via een uitzendbureau uit op € 7.189,- / mnd. dus € 65,- per gewerkt uur. Kostprijs van 1 lesdag: 7 x 65 = Euro 455

3. Leerkracht als ZZP-er

Sommige leerkrachten schrijven zich in als ZZP-er en werken zelfstandig voor schoolbesturen. Op die manier hebben zij een flexibele en gevarieerde werkroutine, die vaak tijdelijk van aard is (inval, opvang piekdrukte, tijdelijke inzet van expertise etc.).

Een ZZP-er is vrij om het uurtarief te bepalen en wordt betaald voor de daadwerkelijk gewerkte uren. De ZZP-er is zelf verantwoordelijk voor inkomen bij ziekte en als er geen opdracht is. De Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, pensioen en ziekteverzekering betaalt de ZZP-er zelf. ZZP-ers die lesgeven en rechtstreeks factureren aan de school zijn vrijgesteld van BTW (Belastingdienst). Hierbij komen de loonkosten ZZP-er met uurtarief van € 55,- zijn € 6.083,- / mnd. Kostprijs van 1 lesdag: 7 x 55 = Euro 385.

Als je deze dagprijzen naast elkaar zet, zie je dat De 5e Dag met een maximum dagprijs van Euro 334,70 incl. BTW, goedkoper is dan leraren in loondienst, als leraren ingezet ZZP, dan wel een uitzendbureau. 

Dienstverband, bemiddeling, organisatie -en administratiekosten

De 5e Dag werkt met vakdocenten die geloven in het onderwijs van morgen. Wij bieden vakdocenten:

1. Salaris 

Bij De 5e Dag verdienen vakdocenten 200 of 250 euro per dag, inclusief 15 euro reiskosten.

2. Flexibele inzetbaarheid

Vakdocenten werken wanneer het hen schikt. Dit kan incidenteel, of structureel. De 5e Dag probeert elke vakdocent op een passende plek in te zetten. In de vakdocenten app kunnen docenten uit opdrachten kiezen.

3. Groeipad

Vakdocenten worden in hun groeipad begeleid. Dit gebeurt op basis van o.a. de kennisbank, self assessments, de kennisbank, intervisie, webinars en lesobservatie.

4. Collega’s 

Met onze events en intervisie brengen we vakdocenten bij elkaar en helpen we docenten aan een netwerk collega’s.

5. Netwerk van opdrachtgevers

Vakdocenten bij meerdere scholen aan de slag en dit wordt als zeer prettig ervaren.

De vakdocent ervaart dus veel toegevoegde waarde van De 5e Dag. En dit is in lijn met ZZP-ers in het algemeen d.w.z. 70% van alle ZZP-ers over alle sectoren in Nederland werkt dan ook via een bemiddelaar.

Het tarief van De 5e Dag

Een bemiddelingsbureau krijgt een vergoeding voor het contact leggen tussen de ZZP-er en een een school. 

Dit heeft als voordeel voor scholen dat bij bemiddeling de ZZP-er wordt gezien als zelfstandige d.w.z. is zelf verantwoordelijk voor zijn werk. Hierdoor is geen 21% BTW verschuldigd over het salaris. Voor de school scheelt dit aanzienlijk.

Bij bemiddeling hangen de marges af van de looptijd en het aantal dagen inzet per periode. Bij een langdurige plaatsing gedurende bijvoorbeeld 3 dagen in de week, bedraagt de marge ongeveer 25% van de loonsom. Bij hele korte bemiddeling, zoals voor 1 dag, of voor enkele dagen is dit vaak aanzienlijk hoger.

De bemiddelings, organisatie -en administratiekosten die De 5e Dag in rekening breng, bedragen EUR 70 per lesdag, exclusief BTW. Hiermee kunnen we een organisatie neerzetten die scholen echt helpt.

Scholen kunnen 24/7 een aanvraag doen. Wij gaan direct voor hen aan de slag. Administratief ontzorgen we zowel de school als de vakdocent, inclusief VOG verklaring, werving en selectie, training en opleiding van de vakdocenten. En in de praktijk komt daar de voorfinanciering van het ‘salaris’van de vakdocent bij.

Conclusie

De kosten voor een vakdocent van De 5e Dag, inclusief bemiddeling, administratie en aanverwante diensten zijn significant lager dan de loonkosten van leraren in vaste dienst, ZZP-ers of leraren actief via het uitzend bureau. 

En dit geldt ook voor de bemiddeling -en administratie kosten. En dit is ook precies hetgeen je mag verwachten van een sociaal onderneming. En daarom hebben we de aanvraag gedaan om B Corporation te worden.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email