Screenshot 2020-06-04 at 10.01.39

Categories

Deel op social media

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email

Sociaal Ondernemerschap!

Spannend, we zijn begonnen! 

Als vaders van jonge kinderen die volgend jaar voor het eerst naar school gaan, lezen we veel over het leraren tekort op basisscholen. Het tekort, maar ook de mogelijke oplossingen was een favoriet gespreksonderwerp. Met een koffie verkeerd erbij bespraken we alle mogelijke varianten hoe wij konden bijdragen. En van het een kwam het ander…

Als sociaal ondernemers willen wij helpen en voorzien in deze professionals die het tekort kunnen ondervangen. Wij willen van deze nood een deugd maken en voorzien in vakdocenten die voorzien in kwalitatief procesgericht onderwijs dat voorziet in de vaardigheden van de 21este eeuw.  

We hebben ons vernoemd naar ‘De 5e Dag’, zoals genoemd in het noodplan. Maar om scholen structureel te ontzorgen en de werkdruk te verlagen, bieden we op 5 dagen in de week vakdocenten. Dit doen we door naast structurele inval, ook te voorzien in incidentele inval. 

En nu zijn we dan echt begonnen, met een kantoor, website en een blog. Met deze blog willen we onze ervaringen delen, voor wie het leuk vind, van onze fouten kan leren, of mee wil doen.

Vriendelijke groet,

Wijnand en Harmen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email