Myrna

Wijzig je omslagfoto
Myrna
Wijzig je omslagfoto

Deep op social media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on pinterest
Account Status: Goedgekeurd

Onderwijsdomein: Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij
Discipline: Kunst, Beeldende vorming, Antropologie, Maatschappijleer, Burgerschapsvorming
Bouw: midden en bovenbouw

Myrna is Edelsmid, maar heeft ook Dutch Design en bijvoorbeeld een cursus Antropologie gedaan. Myrna is sinds 2015 als vakdocent werkzaam op basisscholen op het gebied van Kunst & Cultuur en Mens & Maatschappij betreffende disciplines Kunst, Communicatie, Maatschappijleer en Antropologie.

Ze heeft o.a. het boek "Welkom in Nederland" geschreven, met daarbij een lesprogramma over verbintenis, interesse en begrip. Verbintenis tussen Nederlandse kinderen en vluchtelingenkinderen.

In een uitgebreid lesprogramma leren de kinderen over de Nederlandse cultuur en hun eigen identiteit. Aan de hand van deze les gaan ze aan de slag. Hierbij worden disciplines gecombineerd als onderzoek, ideeën uitwisselen, Beeldende vormgeving, handenarbeid, schilderen.

Verdere lesprogramma's:

"Wie ben ik?".
Een programma waarin ik de kinderen meeneem in het maken van een abstract zelfportret. We
gebruiken verschillende materialen. Soms een collage van papier, soms zelfs een portret van wol. In deze les leren
de kinderen over abstracte kunst, maar ook over emoties en wat die doen met je gezicht (daar doen ze een teken-
oefening voor). En welke rol speelt kleur bij emoties? (ook hier een oefening bij).
"Geluk".
Wat is geluk? is de centrale vraag tijdens deze dag. Een klassikaal gesprek over dit onderwerp is een belangrijk
begin van deze dag. De kinderen beantwoorden vragen als "Maak jij weleens iemand gelukkig en wat deed je toen?", "Wat maakt gelukkig maar kost geen geld?"
"Wat gebeurt er met je lichaam als je gelukkig bent?"
Ik lees gedichten voor over geluk en vervolgens maken de kinderen een tekening passend bij het gedicht dat zij krijgen. Nadat we samen dansen op een liedje over gelukkig zijn, gaan de kinderen aan de slag met verf en maken zij een schilderij over wat voor hen geluk is.

"Workhop sieraden maken".
Samen sieraden maken in workshops van een uur - van idee, via tekening tot sieraad. Welk sieraad ben jij?

Myrna heeft ervaring met lesgeven aan kinderen met een taalachterstand en haar lessen draaien om de kerndoelen 55 en 56.