Suze

Wijzig je omslagfoto
Suze
Wijzig je omslagfoto

Deep op social media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on pinterest
Account Status: Goedgekeurd

Domein: Kunst & Cultuur, Wetenschap & Techniek
Discipline: Kunst, Kunstgeschiedenis, Maakkunde
Bouw: midden- en bovenbouw

Suze is als kunsthistorica opgeleid aan de Universiteit van Amsterdam en werkt o.a. als freelance museumdocent in musea in Amsterdam. Daarnaast is Suze een ervaren leerkracht en heeft meer dan 10 jaar ervaring in het basisonderwijs in Amsterdam, met als meest recente ervaring het opzetten van een nieuwe school. Ze geeft les aan groep 3 t/m 8.

Als vakdocent Kunst & Cultuur en Mens & Maatschappij, geeft ze les o.a. in de disciplines Audiovisuele -en Beeldende vorming. Suze kent alle lesmethodes en heeft op meerdere Amsterdamse basisscholen gewerkt.

Suze verzorgt creatieve dagprogramma's en kan deze combineren met regulier onderwijs. De kerndoelen 42, 44, 45 (oriëntatie op jezelf en de wereld) en 54, 55 en 56 (kunstzinnige oriëntatie) komen terug in haar lesprogramma's. Ook kerndoelen 2 en 3 (Nederlands) en 32 en 33 (wiskunde/meetkunde) komen hierbij duidelijk aan bod.

De lesprogramma 's van Suze zijn geheel in lijn met de procesgerichte didactiek, zowel in de fasering als met creatieve opdrachten en onderzoek.