Screenshot 2020-07-08 at 17.37.55

Categories

Deel op social media

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email

Vakdocenten geven webinars een rapportcijfer: 9

De 5e Dag gelooft in ervaren vakdocenten, die vanuit hun eigen expertise een lesdag op de basisschool inrichten. Hoe zorg je vooral als invallerraar dat jouw mooie les ideeën en expertise binnen die setting tot hun recht komen?
De 5e Dag ondersteunt vakdocenten onder andere met webinars en trainingen. De deelnemers zijn erg enthousiast hierover en geven als rapportcijfer gemiddeld een 9.

De trainingen -en webinars staan niet op zichzelf en zijn ingebed in een groter geheel. Het kennishuis van de 5e Dag is gebaseerd op 5 competentie pijlers:

  1. Pedagogisch handelen: De docent creëert een veilig en duidelijk klimaat voor de groep en individuele leerlingen;
  2. Vakdidactisch handelen: De docent ontwikkelt een afwisselend en veelzijdig    dagprogramma vanuit procesgerichte/ onderzoekende didactiek + creëren betekenisvolle context;
  3. Interpersoonlijk handelen: De vakdocent kan pedagogisch-didactisch handelen afstemmen op groepsdynamiek-en klimaat;
  4. Organisatie: De vakdocent bereidt lessen zorgvuldig voor en hanteert effectief klassenmanagement;
  5. Attitude: De vakdocent is representatief, open en professioneel.
Alle deelnemers wordt om hun feedback en evaluatie gevraagd middels een vragenlijst, waarbij anoniem kan worden deelgenomen. 74% Van de vakdocenten geeft ook deze feedback.
 
Doel van deze evaluatie is het continue verbeteren van onze webinars, met als doel de vakdocenten uit te laten groeien tot fantastische invalleraren – voor zowel incidentele -als structurele inval op basisscholen in heel Nederland.

Op de vraag ‘Hoe tevreden ben je over deze webinar’ geven 60% van de vakdocenten het cijfer 8 en 40% het cijfer 1o. Wij zijn hier heel blij mee. 

Over de trainer wordt aangegeven: ‘de trainer is bekwaam en sympathiek’, en tevens ‘de trainer is enthousiast, vakbekwaam en inspirerend’ . Verder wordt aangegeven: ‘De opbouw van het webinar is goed, met duidelijke relevante tekst en afbeeldingen.

De opdrachten worden ook positief beoordeeld. In cijfers scoren de theorie, de praktijkopdracht en de groepsopdracht een 8 0f hoger. Alle opdrachten worden als relevant tot zeer relevant beschouwd voor het lesgeven voor alle groepen in het basisonderwijs in Nederland.

In de woorden van een deelnemer:  de opdrachten zijn ook leuk en heel praktisch om in de praktijk te gaan gebruiken en makkelijk aan te passen aan diverse doelgroepen!

Deelnemers geven aan dat ze: ‘Betere en leukere lessen kunnen geven doordat ze beter hebben geleerd de juiste vragen te leren stellen in de klas’. En ook ‘Goede structuur voor hele lesdag is een mooi handvat voor het slagen van de les’. 

Verder geven alle deelnemers aan dat ze andere vakdocenten aanraden om deel ook deel te nemen. Alleen… af en toe was het bij het groepsgesprek, niet altijd goed te verstaan. En ook hier zullen we aan werken. Deelnemers dank voor jullie deelname, feedback en tot een volgende keer. Zie hier de webinar agenda

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email