procesgerichte didactiek

Categories

Deel op social media

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email

Formatie? Corona? 100+ Vakdocenten staan klaar voor incidentele – en structurele inval

Wordt het weer groep 5? Of een uitstapje naar de bovenbouw? Plusgroep? Een dag minder werken of een opleiding volgen? Of rustig aan en we zien wel? Leraren, de formaties zijn begonnen.. De vakdocenten van De 5e Dag staan klaar om jouw school te helpen.

Formatie

Er zijn scholen die tijdens een vergadering met het hele team samen aan de slag gaan om de formatie rond te krijgen, maar op de meeste scholen wordt er met voorkeurslijstjes gewerkt.

Leerkrachten vullen hun voorkeur voor het volgend schooljaar in; welke groep, hoeveel dagen, eventueel met wie, opleidingen, taken, enzovoorts. De directie gaat dan puzzelen om het plaatje rond te krijgen.

Plaatje rond krijgen

Hecht je meer waarde aan het welbevinden van je collega’s of vind je het belangrijker dat er wordt uitgedaagd en niemand vastroest? Haal je ‘gouden duo’s’ uit elkaar om ervaring te spreiden? Hoe houd je de goede leerkrachten tevreden?

Corona & Uitval

En wat is in deze tijd met het oog op het lerarentekort en de werkdruk belangrijker: het belang van de school en de leerlingen of toch die van de juf of meester? En dan komt er ook nog Corona bij. Wat voor impact zal dat hebben?

Flexibel team voor jouw school
De 5e Dag helpt elke school met een maatoplossing. Met als doel vaste gezichten op school en voor de klas, stellen wij een team van flexibel in te zetten vakdocenten samen. 
We doen dit in 5  stappen: 1. Intake school, 2. Werving vakdocenten, 3. Samenstellen flexibel team, 4. Eerste inzet, 5. Begeleiding vakdocenten.
 
We kijken naar de domeinen die reeds aan bod komen en waar behoefte aan is. Op basis van jouw specifieke wensen (groep, leerdoelen, frequentie, lesbevoegdheid etcetera) en behoeftes, zoeken wij de vakdocent die hier het beste bij past.
 
Incidentele -en structurele inval

Voor het samenstellen van een flexibel team, geldt de volgende vuistregel: 10% van het aantal leraren voor structureel + 10% voor incidenteel. Heb jij een team van 40 leraren, dan heb je aan een team van 8 FTE genoeg. 

Voorbeeld: 4 Vakdocenten uit 3 onderwijsgebieden voor structurele inzet, ieder 1 dag in de week en 4 docenten voor incidentele inval bij uitval. Bijvoorbeeld bij griep. 

De oplossing voor een komend schooljaar

En zo kan jij als directeur of als teamleider in alle scenario ‘s uit de voeten. Want naast een tekort aan leraren en werkdruk, hebben we nu ook nog Corona. 

Wil jij ook een flexibel team?

De 5e Dag heeft 100+ gecommitteerde vakdocenten voor je klaarstaan in het nieuwe schooljaar. 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email