Vakdocenten

Lesgeven
incidenteel & structureel

Vanuit je eigen passie en expertise

Vakdocenten

Vakdocenten in de 21e eeuw

De 5e Dag richt zich op toekomstgericht onderwijs. Toekomstgericht onderwijs draait om de kennis en vaardigheden die leerlingen nodig hebben om actief deel te nemen aan de maatschappij van morgen. Dit worden ook wel de ‘21e eeuwse vaardigheden’ genoemd.

Flexibilisering van de arbeidsmarkt

In vrijwel alle sectoren in de maatschappij is het goed mogelijk om flexibel te werken, bijvoorbeeld als freelancer. In het onderwijs is dit veel minder mogelijk, ook omdat het vaak niet ideaal is voor leraren of vakdocenten. Zo kent de functie van leraar op een basisschool een hoge werkdruk- en administratiedruk.

PABO versus Vakdocent

Er is een relatief hoog aantal 55+ers actief als leraar/lerares en is een hoge uitstroom van leraren die stoppen. Daartegenover staat een lage instroom vanuit het de pedagogische academie voor het basisonderwijs (PABO).

Winners en loosers

Een structureel lerarentekort zorgt er ook voor dat incidentele uitval verder in het gedrang komt. Incidentele uitval wordt traditioneel opgevangen door klassen samen te voegen of het overnemen van lessen door andere leraren, onderwijsassistenten of IB-ers. Dit leidt tot een hogere werkdruk bij het hele lerarenteam en daarmee weer tot uitval. Met een traditionele aanpak kunnen scholen dit tekort niet opvangen.

Lesgeven vanuit kracht

Als docent ontwikkel je in samenwerking met De 5e Dag je eigen of reeds bestaande lesprogrammas. Zo kun je je passie over brengen op leerlingen in het basisonderwijs. Wat is er mooier dan jouw kennis en expertise delen?

Een school die bij jou past

Wij zoeken naar de school die het best past bij jouw kennis en kunde. Zo vormen we een team van vakdocenten rondom de school.

Landelijk aanbod

Je geeft zelf aan wat je reisbereidheid is en of je de beschikking hebt over eigen vervoer. Ook ontvang je standaard 15 euro reisvergoeding per gewerkte dag.

Vakdocenten

Geef les vanuit je hart

Lesgeven vanuit je eigen passie en expertise

vakdocenten

Wij bieden

De 5e Dag werkt met vakdocenten die geloven in het onderwijs van morgen. Wij bieden het volgende:

1. Salaris

Bij De 5e Dag verdienen vakdocenten 200 of 250 euro per dag, inclusief 15 euro reiskosten.

2. Collega's

De 5e Dag brengt collega’s bij elkaar en helpt docenten aan een netwerk van scholen en collega’s.

3. Flexibele inzetbaarheid

Werk wanneer het jou schikt: incidenteel, of structureel, per dag aan te passen in onze app.

4. Groeipad

Vakdocenten worden in hun groeipad begeleid. Dit gebeurt op basis van o.a. de kennisbank, self assessments, de kennisbank, intervisie, webinars en lesobervatie.

5. Purpose

Lesgeven vanuit je passie en expertise, dat is wat energie geeft. Je doet het voor jezelf en voor een goede toekomst voor jouw leerlingen.

Marianne Zuidema

Vakdocent

Ineke Rhijnen

Vakdocent

Dit kan jij zijn..

Word Vakdocent

Tommy de Jongh

Vakdocent

Mila Yong

Vakdocent

Sandra Kats

Vakdocent

vakdocenten

Competentiepijlers

Bij de werving en inzet van vakdocenten wordt er gekeken naar passie voor onderwijs. Opvolgend wordt er geselecteerd op basis van opleiding, didactisch inzicht en ervaring. Ingangseis is een didactische opleiding en/of professionele werkervaring met het begeleiden van groepen kinderen. Specifiek kijken we naar 5 bekende competentiepijlers.

1. Pedagogisch handelen

De docent creëert een veilig en duidelijk klimaat voor de groep en individuele leerlingen.

2. Vakdidactisch handelen

De docent ontwikkelt een afwisselend en veelzijdig    dagprogramma vanuit procesgerichte, onderzoekende didactiek en creëert een betekenisvolle context.

3. Interpersoonlijk handelen

De vakdocent kan pedagogisch-didactisch handelen afstemmen op de groepsdynamiek en het klimaat in de groep.

4. Organisatie

De vakdocent bereidt lessen zorgvuldig voor en hanteert effectief klassenmanagement.

5. Attitude

De vakdocent is representatief, open en professioneel.
Vakdocenten

Lesgeven
vanuit je persoonlijke bron

De 5e Dag regelt alle randzaken, zodat jij je kan richten op het onderwijs

1. Geef je beschikbaarheid op

In de mobiele applicatie kan je aangeven wanneer je beschikbaar bent voor incidenteel en structurele inval. Wij geven de invaldagen door via de app, en jij kan direct aangeven of je wilt werken of niet.

2. Op school aan de slag

Via de mobiele applicatie krijg je alle benodigde informatie over de school en jouw werkdag. Als je gewerkt hebt, accordeer je de dag op je mobiel.

3. Geen administratie

Na het accorderen van je dag, ontvang je aan het einde van de week je factuur. Deze factuur wordt binnen 21 dagen voldaan. Je hoeft dus zelf geen factuur meer te maken.

Veelgestelde vragen

Als je vragen of suggesties hebt, bel of mail gerust.

Als je nog wat minder bekend bent in de onderwijssector, kan je hier nuttige informatie vinden over lesgeven & onderwijsgebieden, wat er nodig is om leraar te worden, lesdoelen, lesbevoegdheidzij-instromen, etcetera. 

De 5e Dag kijkt bij het aannemen van invalleraren naar veel factoren. Met name opleiding en werkervaring zijn belangrijk. Ook zonder lesbevoegdheid kan men solliciteren, maar werkervaring in het basisonderwijs is echt een PRE.

De 5e Dag zorgt voor de perfecte match tussen de school en schoolklas, en de vakdocent. We regelen de gehele administratie en je wordt snel betaald. Zodoende kan jij je richten op lesgeven en dit zet jou als vakdocent in je kracht. 

Vakdocenten kunnen werken aan hun groeipad. Er worden literatuur, webinars en workshops aangeboden o.b.v. de 5 competentiepijlers. Co-teaching vormt hierin een belangrijk element en iedere vakdocent heeft een meer senior collega t.b.v. intervisie. Als vakdocent krijg je daarbij toegang tot een netwerk van scholen en collega’s. 

Dat is afhankelijk van je eigen inzetbaarheid en beschikbaarheid.

Dat kan heel makkelijk via onze app. Je kan zelf je beschikbaarheid bepalen per periode. En je kunt je beschikbaarheid 24/7 wijzigen. 

Na een werkdag accordeer je je werkdag in de app. Zodra dit is gedaan, ontvang je op vrijdag een factuur met een overzicht van je inkomsten. Deze factuur betalen we binnen 21 dagen. 

Vakdocenten

Lesgeven vanuit je eigen passie en expertise

1
VAKDOCENTEN
1
NIEUW PER DAG