download (1)

Categories

Deel op social media

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email

Vakintegratie: creatieve lessen koppelen aan leerlijnen

WEBINAR

Dinsdag 16 juni

16.00 – 17.30

Steeds meer scholen zoeken naar manieren om vakoverstijgend onderwijs vorm te geven. Jij als vakexpert kunt daar een waardevolle bijdrage aan leveren.

Om lesstof betekenisvol te maken is vakintegratie een must: wat je hebt geleerd op het gebied van bijvoorbeeld rekenen of taal krijgt meer betekenis als dit terugkomt in een creatieve les. Andersom kan een creatieve of niet-methodische invalshoek ook het begrip van reguliere lesstof vergroten.

In deze webinar bekijken we hoe je leerdoelen uit andere vakgebieden kunt integreren in jouw lessen. We besteden zowel aandacht aan het voorbereiden van vakoverstijgende lessen, als aan het ad hoc inspelen op de beginsituatie van de klas, waarbij leert om in te spelen op de kennis en vragen die leerlingen op dat moment hebben.

Note: Na je aanmelding wordt een Zoom link voor jouw deelname verstuurd.

 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email