kinderen, ouders, docenten, werknemers, vakdocenten en scholen

Algemeen

Scholen

Scholen kunnen een veilige omgeving creëren en risicosituaties kunnen worden vermeden.

Hierbij dienen scholen gebruik te maken van het protocol zoals opgesteld door de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO).

In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar door scholen rekening mee gehouden wordt.

Kinderen en ouders

Kinderen en ouders zijn onmisbaar in het creëren van een veilige omgeving. Hier een kort overzicht wat iedereen kan doen:

 1. Was je handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna goed drogen;
 2. Was je handen voordat je naar buiten gaat, als je weer thuis komt, als je je neus hebt gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest;
 3. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 4. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten, gooi deze vervolgens weg, en was daarna je handen; 
 5. Schud geen handen.
ALGEMEEN

Veilige werkomgeving

Heb jij als leerling, ouder, school, docent of vakdocent behoefte aan contact?

vakdocenten

Beleid & protocol

Als organisatie verwachten wij van de vakdocenten dat zij het hieronder beschreven protocol volgen. Ook beschrijven wij welk proces en welke maatregelen wij treffen in elke fase van de bemiddeling tussen school en vakdocent. Het kan zijn dat de school waar de vakdocent werkt een eigen protocol heeft. In dat geval is het protocol van de opdrachtgever leidend.

1. Beschikbaarheid opgeven

Vakdocenten dienen bij het opgeven van hun beschikbaarheid klachtenvrij te zijn.

Dit wil zeggen, bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts – stel je jezelf niet beschikbaar voor de aankomende week. Indien je 24 uur klachtenvrij bent, mag je je als vakdocent / onderwijspersoneel weer beschikbaar stellen via de app.

Als je je als vakdocent beschikbaar stelt, verbind je je aan het protocol zoals opgesteld door de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO)

2. Lesgeven op school

De algemene uitgangspunten zijn:

 • Was je handen 20 seconden lang met water en zeep en droog je handen daarna goed;
 • Was je handen voordat je naar buiten gaat, als je weer thuis komt, als je je neus hebt gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten, gooi deze vervolgens weg en was daarna je handen; 
 • Schud geen handen.

3. In de klas

Docenten, vakdocenten en personeelsleden dienen onderling de afstand van 1,5 meter in acht te nemen.

Kinderen in het primair onderwijs hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Kinderen moeten zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van volwassenen.

Een leerling met een gat in de knie heeft een pleister en een knuffel nodig, en leerlingen in het speciaal onderwijs hebben specifieke zorg nodig. Dat mag en is ook verantwoord.

4. Na de lesdag, mogelijke ziekteverschijnselen en testen

Voor vakdocenten, docenten en onderwijspersoneel geldt hetzelfde testprotocol als voor de zorg. Dit betekent dat wanneer je als vakdocent klachten hebt, er laagdrempelig getest kan worden. Is deze test negatief, dan kan je aan het werk. Is de test positief, dan blijf je thuis totdat er 24 uur geen verschijnselen meer zijn.

Een medewerker met minimaal 24 uur symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) kan getest worden. Totdat de testuitslag bekend is:

 • Medewerkers met koorts: thuisblijven
 • Medewerkers zonder koorts: thuisblijven 

Als de testuitslag bekend is:

 • Indien de test negatief is kan men aan het werk met algemene hygiënemaatregelen;
 • Indien de test positief is: thuisblijven tot 24 uur klachtenvrij.

5. Vertrouwenspersoon

Wanneer er zich een situatie voordoet waarin een betrokkene zich onveilig voelt, besmet raakt met het CORVID -19 virus, of daadwerkelijk ziek wordt, kan deze betrokkene terecht bij de vertrouwenspersoon (VCP) van De 5e Dag.

Veelgestelde vragen

Als je vragen of suggesties hebt, bel of mail gerust.

Het RIVM geeft aan dat kinderen een kleine rol spelen in de verspreiding van het nieuwe coronavirus.

Verder beschrijf het RIVM dat het openen van de kinderopvang en basisscholen niet zal leiden tot aanzienlijke extra ziektelast. Zie:

Vakdocenten dienen zowel bij het opgeven van hun beschikbaarheid, als bij de daadwerkelijke inzet, klachtenvrij te zijn. Zij volgen hierbij het COVID – 19 protocol van De 5e Dag en verbinden zich aan het protocol van de school, dan wel  het protocol zoals opgesteld door de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO).

Heb jij als leerling, ouder, school, docent of vakdocent behoefte aan contact? Voel je onveilig? Neem dan contact op met de Vertrouwens Contact Persoon (VCP) van De 5e Dag. Deze zal het in dit document beschreven stappenplan volgen om op de juiste manier met jouw melding om te gaan.

In dit document heeft De 5e Dag vastgelegd hoe er – haar inziens – een veilige omgeving kan worden gecreëerd en risicosituaties kunnen worden vermeden m.b.t. COVID – 19. Daarnaast wordt aangegeven hoe er wordt omgegaan bij een eventuele COVID – 19 besmetting.

Gezien het belang van een veilige omgeving voor kinderen en alle betrokkenen, wil De 5e Dag haar COVID – 19 beleid continu te verbeteren. Verbeterpunten worden geagendeerd en tot actiepunten verwerkt. 

Vakdocenten

Lesgeven
incidenteel &structureel

Lesgeven vanuit je eigen passie en expertise