page_1_thumb_large

Categories

Deel op social media

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email

Inclusie

Eén van de belangrijkste pijlers voor goed docentschap is de relatie met je leerlingen. Zonder een goede relatie, kan er geen plezier en geen leerproces plaatsvinden. Als vakleerkracht heb je een andere band met een groep, dan als groepsleerkracht. Je ziet leerlingen minder vaak en daarom duurt het soms wat langer voordat ze jou vertrouwen. Daarom is het juist als vakleerkracht extra belangrijk om te investeren in de band met je leerlingen. Dat begint natuurlijk met interesse tonen en jezelf openstellen.

Het is onvermijdelijk dat je met sommige leerlingen sneller of makkelijker een verwantschap zal voelen dan met andere. In een klas zitten niet alleen verschillende karakters, maar leerlingen brengen ook allemaal een eigen sociaal-economische, culturele en religieuze achtergrond mee, en dat doe jij ook. Alleen openstaan voor deze verschillende achtergronden is niet genoeg. Jij dient als leerkracht ook bewust en kritisch naar jezelf te kijken. Welke (voor)oordelen en stereotyperingen heb jij? Waar liggen jouw grenzen? Is jouw taalgebruik en jouw handelen en denken inclusief? 

Het Nationaal Museum voor Wereldculturen publiceerde Words Matter. Deze gids over inclusief en bewust taalgebruik werd geschreven voor musea, maar is zeker ook relevant voor docenten. Het loont alleen al om de woordenlijst aan het eind van de publicatie eens door te nemen en je eigen taalgebruik hier naast te leggen. Extra interessant voor iedereen die kunst, cultuur, geschiedenis en/of aardrijkskunde in zijn lesprogramma aanbiedt!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email